Dla firm działających w branży Spedycyjno-Transportowej oferujemy opracowany przez naszą firmę program HM-Soft Spedycja. Jest to program sieciowy działający w obrębie jednej sieci lokalnej lub poprzez połączenia Pulpitem Zdalnym.

Licencja na oprogramowanie jest dożywotnia i nie wprowadza żadnych ograniczeń co do liczby użytkowników, kontrahentów, pracowników, zleceń, pojazdów itp. Przez dodatkowe stanowisko rozumie się równocześnie pracujących użytkowników (Licencja typu concurrent). Przy zakupie otrzymują Państwo roczny pakiet aktualizacji (aktualizacje kwartalne i poprawkowe).

Pierwsze stanowisko – 1450 zł netto, każde kolejne – 810 zł netto.


Funkcjonalność programu

Przesyłki – przyjmowanie zleceń na przewóz:

 • Dane podstawowe / płatności
 • Załadunki / rozładunki – ewidencja za- i rozładunków danego kontrahenta
 • Uwagi do przewożonego towaru
 • Załączniki – możliwość załączenia różnych dokumentów w postaci elektronicznej ( word, pdf, jpg itp.)
 • Dziennik zdarzeń – opis realizacji zlecenia
 • Wydruk potwierdzenia przyjęcia zlecenia/przesyłki

Zlecenia – rejestr zleceń transportowych / spedycyjnych:

 • Wybór przesyłek przewożonych w danym zleceniu
 • Tworzenie zleceń cało pojazdowych, wielu przesyłkowych
 • Możliwość dzielenia realizacji przesyłki na różnych kierowców / przewoźników
 • Załączniki
 • Dziennik zdarzeń
 • Generowanie wiadomości SMS ze zlecenia (załadunki / rozładunki)
 • Uwagi do zlecenia / przesyłki

Rozrachunki:

 • Rozrachunki w/g kontrahenta
 • Możliwość grupowego rozliczania rozrachunków
 • Zapłaty częściowe
 • Zestawienia należności
 • Zestawienia zobowiązań

Faktury:

 • Rejestr zakupów – przyjmowanie faktur zakupowych (od przewoźników) – weryfikacja na podstawie wcześniej wystawionego zlecenia.
 • Automatyczne wystawianie faktur sprzedażowych (wystawianie faktur na podstawie przyjętych przesyłek) – faktura w dwa kliknięcia myszką
 • Korekty faktur.

Rejestr kontrahentów:

 • Wpisywanie / edycja / usuwanie kontrahenta
 • Konto kontrahenta (saldo)
 • Kontakty

Tabor / transport:

 • Ewidencja pojazdów – dane techniczne, przebiegi, naprawy, normy paliw, ewidencja ogumienia, polisy, szkody, badania, wyposażenie
 • Ewidencja kierowców – dane osobowe, rejestr badań / szkoleń, wyposażenie, wyposażenie ADR, urlopy

Pozostałe funkcje porgramu:

 • Automatyczne ściąganie tabeli kursów walut z internetu
 • Ewidencja opakowań zwrotnych
 • Zadania – możliwość wpisywania zadań do wykonania (organizer)
 • Alerty – powiadomienie o nadchodzących terminach (zadania,szkolenia pracowników, ważność winiety, badania pojazdów, itp)
 • Zaawansowane wyliczenie premii dla spedytora od usług zapłaconych