HM-Soft Spedycja

Dla firm działających w branży Spedycyjno-Transportowej oferujemy opracowany przez naszą firmę program HM-Soft Spedycja. Jest to program sieciowy działający w obrębie jednej sieci lokalnej lub poprzez połączenia z Pulpitem Zdalnym.

Płatność za rok z góry:: 120 zł netto miesięcznie za każde stanowisko (1440zł rocznie)
Płatność miesięczna: 140 zł netto miesięcznie za każde stanowisko

W przypadku większych instalacji zapraszamy do kontaku: biuro@hm-soft.pl

Przesyłki – przyjmowanie zleceń na przewóz:
 • Dane podstawowe / płatności
 • Załadunki / rozładunki – ewidencja za- i rozładunków danego kontrahenta
 • Uwagi do przewożonego towaru
 • Załączniki – możliwość załączenia różnych dokumentów w postaci elektronicznej ( word, pdf, jpg itp.)
 • Dziennik zdarzeń – opis realizacji zlecenia
 • Wydruk potwierdzenia przyjęcia zlecenia/przesyłki
Zlecenia – rejestr zleceń transportowych / spedycyjnych:
 • Wybór przesyłek przewożonych w danym zleceniu
 • Tworzenie zleceń cało pojazdowych, wielu przesyłkowych
 • Możliwość dzielenia realizacji przesyłki na różnych kierowców / przewoźników
 • Załączniki
 • Dziennik zdarzeń
 • Generowanie wiadomości SMS ze zlecenia (załadunki / rozładunki)
 • Uwagi do zlecenia / przesyłki
Rozrachunki:
 • Rozrachunki w/g kontrahenta
 • Możliwość grupowego rozliczania rozrachunków
 • Zapłaty częściowe
 • Zestawienia należności
 • Zestawienia zobowiązań
Faktury:
 • Rejestr zakupów – przyjmowanie faktur zakupowych (od przewoźników) – weryfikacja na podstawie wcześniej wystawionego zlecenia.
 • Automatyczne wystawianie faktur sprzedażowych (wystawianie faktur na podstawie przyjętych przesyłek) – faktura w dwa kliknięcia myszką
 • Korekty faktur.
Rejestr kontrahentów:
 • Wpisywanie / edycja / usuwanie kontrahenta
 • Konto kontrahenta (saldo)
 • Kontakty
Tabor / transport:
 • Ewidencja pojazdów – dane techniczne, przebiegi, naprawy, normy paliw, ewidencja ogumienia, polisy, szkody, badania, wyposażenie
 • Ewidencja kierowców – dane osobowe, rejestr badań / szkoleń, wyposażenie, wyposażenie ADR, urlopy
Pozostałe funkcje porgramu:
 • Automatyczne ściąganie tabeli kursów walut z internetu
 • Ewidencja opakowań zwrotnych
 • Zadania – możliwość wpisywania zadań do wykonania (organizer)
 • Alerty – powiadomienie o nadchodzących terminach (zadania,szkolenia pracowników, ważność winiety, badania pojazdów, itp)
 • Zaawansowane wyliczenie premii dla spedytora od usług zapłaconych